Gudmundstorp

2:77 Gudmundstorp 1:1

I gamla skrifter finns nedan nerskrivet om gården. ( Ur Värsåsboken.)
"Kapellansboställe från 1691. Nu nedrivet. I boskapslängden 1620 nämns en Gudmund i Gudmundstorp. I jordepoken 1633 och 1639 en Lars Månsson. 
Blev rå- och rörsfrihet under Djurström (Hylte) 1638. Gården ägdes 1686-1689 av Carl Jörgen Kagg. I jordeboken 1712: ”Anno 1646 d. 16 September sahl. Nills Kagg kiopt á 4 1/2 procento. 1691 indehlt till CappellansBoställe emot lösen med gierden, Byggning och Saltbitter(hålare?). Det öfrige Cronan Behållet efter Kongl. Maijts allernådigste Resol. Dat. d. 17 october 1691. Åbor Ambjörn.”I jordeboken 1736: ” Anno 1646 d. 16 September sahl. Nils Kagg kiöpt á 4 1/2 procentum. Capellansboställe som emot lösen. 1691 blef indehlt Efter Kongl. Maijts allernådigste Resolution af den 27 october 1691. ---Rote nr 781”
I mantalslängden 1696: Nils Andersson (har dagl. tillvaro på Djurström)
I mantalslängden 1715: Ambjörn
I mantalslängden 1730: Ambjörn
I mantalslängden 1750: Lars.
Vallängd 1790: Avsked. ryttaren Söderberg
Vallängd 1798: Johannes Andersson
Vallängd 1815: Comminister Themptander

Arrendatorer på Gudmundtorp
J. Lindeman            -1864
Anders Andersson 1864-1868
J. Lindeman 1868-1887
Karl Emil Karlsson o. Emma El. Johansdotter 1888-1910
Johannes Högberg 1910-1913
Gustav Boman 1913-1922
Erik Boman 1922-1941
Bröd. Arvid o. Evert Johansson 1941-1946
Sigvard o. Märta Staaf 1946-1983
Bo Staaf 1983-1992

kartutsnitt.jpg


 

Emil Carlsson var arrendator i Klockaretorp och Gudmundtorp mellan 1888 ovh 1910. Han köpte därefter Månstorp och Skattegården. Familjen kom dessförinnan från Säter. Av barnen drev Nils Karlsson Taxirrörelsen i byn, Erik for till Amerika. En son råkade som barn olyckligtvis elda upp husen i Gudmundstorp  år 1899. Denne son for senare till Amerika.  Emil hade som nämnts senare Skattegården uppe i byn. Han dog 1919. Erik och Nils drev då gården vidare under ett par år. 

gardar-gudmundstorp1.jpg

Bilden till vänster Emil och Emma Carlsson,

Bilden till höger. I Gudmundstorp. Ester Carlsson med häst. Från v Emma Carlsson, son, dottern  Ester Carlsson, okänd, okänd. 

 

gardar-gudmundstorp2.jpg

Bilden till vänster. Sonen Erik Carlsson från Gudmundstorp. Erik Flyttade till Amerika men återvände sedan till Skövde. 

Bilden till höger. Från vänster: Sonen Nils Karlsson längst t.v här i Skattegården med hustru Gullan Karlsson, Erik Gustafsson, och Kajsa Karlsson.